Chovné holuby

14-CZ 0400-2316

rodokmeň 14-CZ 0400-2316. vnuk vynikajúcich chovných holubov "Topstar" a "Champion"
+

14-DV 03145-895

rodokmen 14-DV 03145-895.jpg  Koopman, orig. T. Wessels, vnuk "Branco"
+

13-SK 03401-373

rodokmeň 13-SK 03401-373.jpg orig. V. Šiška, štandard holubica
+

12-SK 02605-2

rodokmeň 12-SK 02605-2.jpg Baško. Koopman, polobrat 3. esa Slovenska 2011.
+

12-SK 02605-3

rodokmeň 12-SK 02605-3.jpg Baško. Koopman-Herbots, dcéra 3. esa Slovenska 2011
+

12-SK 02605-111

rodokmeň 12-SK 02605-111.jpg Baško. Koopman, polosestra 3. esa Slovenska 2011
+

12-SK 02605-119

rodokmeň 12-SK 02605-119.jpg Baško. Jos Deno-Herbots, vnuk "Olympic 222" - 9x 1. cena, 7. kat. D olympiáda Oostende
+

11-SK 02605-863

rodokmeň 11-SK 02605-863.jpg Baško. Meier, posledná sestra olympionika 0314.
+

10-SK 02605-746

rodokmeň 10-SK 02605-746.jpg Baško. Koopman-Herbots, polosestra 3. esa Slovenska 2011
+

10-SK 02605-844

rodokmeň 10-SK 02605-844.jpg Baško. Janssen, posledná dcéra špočkového pretekára 01-4478, ktorý získal 2x 1. cenu OZ, 1x 1. cenu VS.
+

10-B-3001852

rodokmeň 10-B-3001852.jpg Baško. Schellens-Herbots, polosestra 3. esa Slovenska 2011
+

09-SK 02605-276

rodokmeň 09-SK 02605-276.jpg Baško. Koopman-Herbors, sestra 3. esa Slovenska 2011
+

09-SK 02605-277

rodokmeň 09-SK 02605-277.jpg Baško. Koopman-Herbors, sestra 3. esa Slovenska 2011
+

09-SK 02605-317

rodokmeň 09-SK 02605-317.jpg  Baško. Janssen-Schellens, 11. Eso Slovenska 2011, 3. holub kat. B bývalého KDTVR a víťaz posledného spoločného preteku KDTVR Česká Třebová 382 km proti 5988 holubom.
+

09-SK 02605-327

rodokmeň 09-SK02605-327.JPG Baško. Koopman-Herbots, 3. eso Slovenska 2011
+

09-CZ 0214-965

rodokmeň 09-CZ 0214-965.jpg Koopman-Herbots, orig. Z. Horák
+

09-CZ 0214-968

rodokmeň 09-CZ 0214-968.jpg Herbots, orig. Z. Horák, vnuk "Lucky Number"
+

09-CZ 0234-3211

rodokmeň 09-CZ 0234-3211.jpg Koopman, orig. Ecoteam Matuška, sestra "Stella"
+

09-NL-1834886

rodokmeň 09-NL-1834886.JPG v. d. Wegen. orig. H. Eijerkamp & Znn.
+

08-SK 02605-699

rodokmeň 08-SK 02605-699.jpg  Baško. Janssen, syn superchovného Janssena "535" - R+M Klement.
+

08-CZ 0234-218

rodokmeň 08-CZ 0234-218.jpg  orig. Ecoteam Matuška. Vnuk "Double Victory", "Olympic Hope".
+

08-CZ 0234-235

rodokmeň 08-CZ 0234-235.jpg  orig. Ecoteam Matuška. Vnučka "Olympic Hope", "Brad Pitt".
+

08-CZ 0234-283

rodokmeň 08-CZ 0234-283.jpg  orig. Ecoteam Matuška. Vnuk Schellensa "298".
+

08-NL-1979069

rodokmeň 08-NL-1979069.jpg Baško. Koopman, brat 3. esa Slovenska 2011
+

08-NL-1979104

rodokmeň 08-NL-1979104.jpg Baško. Schellens, nakrevnená na základnú páru "Argenton" + "Bibberke"
+

07-SK 02605-555

rodokmeň 07-SK 02605-555.jpg  Baško. v. d. Wegen, dcéra výborného maratónca "0254".
+

07-NL-1445752

rodokmeň 07-NL-1445752.jpg  orig. Marcel Sanger. Koopman - vnuk "Kleine Dirk", "Amoré", "Black Power".
+

06-SK 02605-794

rodokmeň 06-SK 02605-794.jpg Baško, sestra výborných pretekárov na dlhé trate
+

06-CZ 0214-629

rodokm. 06-CZ 0214-629.jpg  orig. Zdeněk Horák. Schellens, vnučka "Lucky Number".
+

06-CZ 0234-1252

rodokmeň 06-CZ 0234-1252.jpg  orig. Ecoteam Matuška. v. d. Wegen, vnučka "Staaloger".
+

06-B-6210662

rodokm- 06-B-6210662.jpg orig. Dirk & Louis van Dyck. Pravnuk "Kannibaal".
+

05-B-2284222

rodokm. 05-B-2284222.jpg orig. gebr. Herbots. Schellens, vnuk "National I."
+

05-B-5157183

rodokmeň 05-B-5157183.jpg orig. gebr. Herbots. Vnučka "de Fenomenale"
+

04-SK 02605-482

rodokmeň 04-SK 02605-482.jpg Baško. Janssen - dcéra základného páru "100"+ "2357"
+

04-SK 02605-790

orig. Jozef Jurko. Aarden-Stichelbaut, vnučka "800" - Olympia Mácha.
+

04-NL-0465842

rodokm. 04-NL-0465842.jpg  orig. Frans van Nistelrooy. Janssen, syn základnej páry č. 6 "Alber" + "de 6000 zus Mallorca".
+

02-SK 26-2155

rodokmeň 02-SK 26-2155.jpg  orig. Jozef Jurko. Aarden-Stichelbaut, vnuk "Novinář" a "Přerovák" - Olympia Mácha
+

02-SK 26-3330

rodokmeň 02-SK 26-3330.jpg  Baško. Janssen - nakrevnený na líniu páru č. 1 Olympia Mácha
+

02-SK 26-3500

rodokmeň 02-SK 26-3500.jpg  orig. Jozef Jurko. Stichelbaut-Aarden, vnuk "800" - Olympia Mácha.
+

02-DV 09711-428

rodokmen 02-DV09711-428.jpg  orig. Heinz Meier. Schelens, vnuk "Argenton" a "Bibberke".
+

02-B-5047148

rodokm. 02-B-5047148.jpg orig. Jos Deno, brat holuba "Simon" - 2. Nat. Ace KBDB  
+

01-DV 09711-226

rodokmen 01-DV09711-226.jpg orig. Heinz Meier. Schellens-van Dyck, pravnučka Schellensovho "de Poot" a van Dyckových holubov "Kannibaal" a "den Bourges".
+

00-SK 26-0314

rodokmeň 00-SK 26-0314.jpg Baško, olympionik z Dortmundu v kat. štandard
+

97-CZ 06-8538

rodokmeň 97-CZ 06-8538.jpg  orig. Bohemia Dubský. v. d. Wegen, základný chovný, vnuk "de Marathon"
+

04-SK 02605-359

rodokmeň 04-SK 02605-359.jpg (210,6 kB) orig. Peter Filarský. Janssen-van den Berg-Meulemans.
+

98-SK 26-5312

rodokmeň 98-SK 26-5312.jpg (60,5 kB) Baško. H. Meier, matka olympionika "0314".
+