Katalóg

Predslov

Prinášame Vám katalóg chovných párov na rok 2017, do ktorého sme po odskúšaní odchovov zaradili aj jedince pochádzajúce z holubov Houben. Tie sme priviezli ešte na sklonku minulého storočia z chovnej stanice Bohemia...
+