Predaj holubov

15-02605-857 v dražbe na www.holubar.sk

rodokmeň  Cena 40 eur. Dcéra 3. esa Slovenska 2011 a sestry holubice "Stella". Ide o väčšiu holubicu skôr pre tých, ktorí majú radi šprintérske holuby. Holubica bola ako nepretekajajúca vdova a odchovala 1 mladé, ktoré úspešne preletelo celý program OZ.
+

17-SK 02710-866 v dražbe na www.holubar.sk

rodokmeň 17-866 Cena 30 eur. Veľmi pekný janssenský holub. Brat tohto mladého holuba u nás vychoval holuba 16-458, ktorý v tomto roku získal 1. cenu v OZ na 355 km a 3. cenu v OZ na 536 km a ešte 2 ceny do 2% pigeons.webnode.sk/news/vitazstvo-v-preteku-brzeg-355-km-23-7-2017/  
+

17-SK 02710-836 rezervovaný

rodokmeň 17-836 Cena 30 eur. Obojstranný vnuk plavého olympionika 0314. Holub je do štandardu, vhodný na zrýchlenie a zakríženie do štandardných holubov. Má však vadu - krivú kosť, ktorá sa mu zle vyvinula, lebo ako malý bol skoro odstavený na rošty a tak vzniklo jej zakrivenie. Na potomstvo...
+

17-SK 02710-776 v dražbe na www.holubar.sk

rodokmeň 17-776 Cena 30 eur Precvičený mladý samec, po matkinej strane vnuk 3. esa Slovenska 2011. Po otvovej strane je vnukom výborného chovného holuba Engels, ktorý u nás vychoval celý rad úspešných pretekárov.
+

12-SK 02605-2 v dražbe na www.holubar.sk

rodokmeň 12-SK 02605-2 Cena 70 eur Koopman. Polobrat 3. esa Slovenska 2011 a teda syn nášho základného chovného Koopmana, ktorý je bratrancom holuba "Harry" Jana Hooymansa.
+

08-CZ 0234-283 v dražbe na www.holubar.sk

rodokmeň 08-CZ 0234-283 Cena 60 eur Chovný holub zakúpený u Ing. Matušku. Vnuk "Schellensa 298". Veľmi dobre sa osvedčil v chove, jeho potomkovia výborne pretekajú na tratiach do 600 km. Napr. jeho ročný syn získal 10 cien (3x do 1%, 2x do 2%...)  Deti holuba 283 leteli: 3./1381,...
+

12-SK 02605-60 v dražbe na www.holubar.sk

rodokmeň 12-SK 02605-60 Chovný holub, syn špičkových pretekárov 09-310 (2. a 4. holub kat. B regiónu Šariš) a 09-279. V holubovi je pomerne veľa krvi vynikajúcich holubov Houben, ktoré sme kúpili u J. Dubského na sklonku minulého storočia. Táto krv koluje dodnes v našich najlepších pretekároch....
+

15-SK 02605-894 (rok 2017) v dražbe na www.holubar.sk

rodokmeň 15-894 Cena 30 eur. Pravdepodobne samička.  Otec: orig. Rainer Puttmann, vnuk  "Noble Blue", "Annelies", "Black Power", "Yi Min" Matka: bývalá úspešná pretekárka, do svojich 3 rokov získala 28 cien, potom bola preradená do chovu. Je dcérou špičkového chovného holuba 1445752,...
+

15-SK 02605-895 (rok 2017) v dražbe na www.holubar.sk

rodokmeň 15-895 Cena 30 eur. Koopman. Pravdepodobne samec. Otec: orig. Rainer Puttmann, vnuk  "Noble Blue", "Annelies", "Black Power", "Yi Min" Matka: bývalá úspešná pretekárka, do svojich 3 rokov získala 28 cien, potom bola preradená do chovu. Je polosestrou 3. esa Slovenska 2011 a Je...
+