02-DV 09711-587 - už nie je v chove

orig. Heinz Meier