02-SK 26-3330

rodokmeň 02-SK 26-3330.jpg 

Baško. Janssen - nakrevnený na líniu páru č. 1 Olympia Mácha