17-SK 02710-776 v dražbe na www.holubar.sk

rodokmeň 17-776

Cena 30 eur

Precvičený mladý samec, po matkinej strane vnuk 3. esa Slovenska 2011.

Po otvovej strane je vnukom výborného chovného holuba Engels, ktorý u nás vychoval celý rad úspešných pretekárov.