Rarita v našom odchove

V tomto roku sa v našom odchove objavila rarita, akú si nepamätáme. Mali sme už množstvo 11-letkových holubov, v poslednej dobe sa objavujú najmä z vkrevňovaného chovu u holubov v. d. Wegen. Teraz sa však vyliahol mladý, ktorý má na pravom krídle 12 letiek a na ľavom 11 letiek. Pochádza však z úplne iných holubov, ako napovedá jeho farba.

ľavé krídlo

pravé krídlo