Obálka

Na obálke je holub 16-02605-458, ktorý v r. 2019 získal 3x 1. cenu, 2x 3. cenu, 1x 4. cenu... v OZ a môže sa pýšiť titulom 1. Nat. World Best Pigeon 2019 - All round.