Predslov

Predstavujeme Vám chovné páry na r. 2018. Do chovu boli zaradené 2 nové samce. Prvý pochádza od H. Beverdama, je vnukom "Bliksema" a nájdete ho v páre č. 15. Druhý pochádza z holubníka H. Eijerkampa, je vnukom "Drogbu" a "Juweliera" a nachádza sa v páre č. 24.