Predaj chovných holubov

Po dlhých úvahách, ako ďalej v chove, sme sa rozhodli ponúknuť niekoľko chovných holubov v strednom veku na predaj. Ponúkané holuby boli niekoľko rokov jadrom chovu, resp. boli chovnou rezervou. Dôvodom je vysoký počet chovných holubov, najmä samcov, z ktorých si niekedy nemôžeme pre vlastné potreby ponechať viac ako 1 mladé do roka a tak prakticky ani nemôžu byť dostatočne otestované. Holuby sú plodné a v sezóne 2017 riadne odchovávali. 

Staré chovné holuby ročníkov 2004, 2003 a staršie už necháme dožiť na našom holubníku, pretože pre odchov potrebujú viac pokoja, ktorý im poskytujú naše chovné boxy. 

Veríme, že ponúknuté holuby budú posilou v chove u nových majiteľov.