Katalóg

Predslov

Na novom katalógu chovných párov na rok 2018 pracujeme.  Napriek tomu, že sa snažíme znižovať počet chovných holubov, plánujeme do chovu zaradiť aj 2-3 nové posily. 
+