Úvodná stránka

Prinášame Vám katalóg chovných párov na rok 2019. Na obálke katalógu môžete vidieť holuba od P. Veenstru, ktorý je vnukom superchovnej holubice "Golden Lady", ktorá postavila základ chovu Koopmanovcov. Tento holub je zároveň vlastným bratom holubice "Chanel", ktorá pretekala u P. Veenstru a získala titul 1. prov. Ace pigeon 2008, 1. prov. Ace pigeon 2009 a 1. Nat. Ace pigeon Late races W.H.Z.B. 2009. Holuba nájdete v katalógu v páre č. 6.

Oproti minulému roku sme opäť znížili počet chovných holubov a na chovnom holubníku u nás dnes sedia skutočne overené chovné holuby.