O Nás

   Základ nášho tímu tvorí chovateľská dvojica, a síce môj otec Ľuboš (1948) a ja, jeho syn Richard (1973). Netreba však opomenúť ani moju mamu Annu (1950) a manželku Magdalénu (1977), bez pomoci ktorých by nebolo možné viesť chov na vysokej úrovni. Do života okolo holubov sa už zapája aj najmladšia generácia, a to moje deti Richard (2001), ktorý pomáha najmä pri nasadzovaní holubov na preteky, a Laura (2006), ktorá zo všetkého najradšej holubov kŕmi.

História

    Prvopočiatky chovu poštových holubov v našej rodine siahajú do 50.-tych rokov minulého storočia.   

    Na prelome 70.-tych a 80.-tych rokov 20.storočia otec popri stavbe rodinného domu na Ulici Hlinky postavil za domom aj nový murovaný holubník, z ktorého preteká dodnes. Prvé holuby pochádzali od otcovho brata Ivana, ktorý v tom čase holubáril v Prešove a Malom Šariši a od miestnych chovateľov. V pamäti mi utkvel holub 84-17010 odchovaný po holuboch Š. a P. Filarského, ktorý zaletel niekoľko dobrých pretekov a získal 1. cenu z preteku Kolín (470 km).

    Pôvodný holubník do dnešných dní prešiel viacerými úpravami, ktoré boli vynútené zmenami vo vedení chovu. Najprv boli v tomto holubníku 2 oddelenia pre prirodzenú metódu, 1 oddelenie mladých s voliérou, 1 malé oddelenie pre nepriučené chovné holuby a obslužná miestnosť. V zime 1985-86 otec kupuje 1/2 chovu prešovského chovateľa Karola Kubicu. Hneď prvé odchovy z r. 1986, s ktorými som mimochodom prvýkrát začal pretekať na vlastné meno, sa veľmi dobre prezentovali a po vyzretí dokázali lietať celý pretekový program. V r. 1989 a 1990 otec kúpil niekoľko mladých od Antonína Štemberu (Praha) a Josefa Horta (Brno), ktoré sme zaradili do chovu. Koncom 80.-tych rokov bolo k holubníku pribudované jedno oddelenie s voliérou, v ktorom dnes sedia chovné holuby. V tomto oddelení sme si prvýkrát v r. 1993 vyskúšali vdovskú metódu. Táto skúška však bola tvrdo zaplatená. Po pár pretekoch z 12 vdovcov ostali dvaja. Musím však poznamenať, že sa jednalo prevažne o dvojročné holuby, odchované po holuboch Antonína Štemberu a Josefa Horta, ktoré v prvom roku života nepretekali. Z tých dvoch holubov, ktorí ostali sme však mali holuba, ktorý pri 11 pretekovom pláne dokázal umiestniť 7 pretekov, pričom na dlhé trate sme ho nenasadzovali. Prakticky umiestnil každú trať, ktorej sa zúčastnil, čo u nás bolo v tých časoch doslova senzáciou. Napriek veľkým stratám sme na vdovstvo nezanevreli a už o rok sme prerobili jedno oddelenie prirodzenej metódy na vdovské, kde bolo 30 budníkov a na nich sedeli poväčšine ročné a dvojročné holuby. Otec v tom čase pracoval v Prahe, kde sa zoznámil s bývalým prezidentom Českého zväzu chovateľov poštových holubov Ing. Františkom Šebestom i ďalšími chovateľmi, preto som sa o holuby staral poväčšine ja. Zaviedol som do chovu tvrdší systém a začali sa dostavovať prvé čiastkové úspechy v podobe špičkových doletov. Boli dokonca sezóny, keď som do polovice pretekov bojoval o prvú priečku v OZ. Prišli však dlhé trate, na ktoré som ja a aj holuby ešte nevyzreli a tak som musel stupne víťazov uvoľniť iným.

    Ďalším významným míľnikom bola otcova návšteva Nemecka v r. 1993 a potom ešte naša spoločná návšteva Holandska, Belgicka a Nemecka, z ktorých sme vďaka Ing. Šebestovi priviezli skutočne prvotriedny materiál, z ktorého ťažíme dodnes. Jednalo sa o janssenské holuby "535" (choval do r. 2009), "796" a "797" od Roberta a Matthiasa Klementa (Niedernberg), niekoľko originálov od Heinza Meiera (Rahden), najmä jeho "290" sa výrazne zapísala v našom chove. Superposilou bol aj janssenský holub "100", ktorý u nás choval do r. 2008. K týmto holubom sme dostali od Štefana a Petra Filarského niekoľko prevažne janssenských holubov, z ktorých najmä holubica "4472", vnučka páry č. 1 Olympia Mácha, sa ukázala ako veľmi dobrá chovná. Už v prvých rokoch sme z týchto holubov vychovali niekoľko výborných pretekárov. Pamätný je janssenský holub 94-3540 - syn "535" a "4472" , ktorý ako dvojročný zaletel niekoľko špičkových cien i jeho syn 96-2432, ktorý ako ročný letel 4x do 1% a z posledného preteku OZ získal 1. cenu, ďalej holuby janssenské holuby 95-3280 a 95-0134 (po páre "796" + "4472"), 95-3274 (po páre "535" + "797", vnuk a vnučka tejto páry získali na olympiáde v Porte 1. a 4. miesto v kat. B), holub po origináloch p. Meiera 94-3512, ktorý za 2 roky zaletel 5x dlhú trať do 18. miesta v OZ, pričom pamätná je najmä jeho 2. cena z preteku Aš 690 km, keď v hustom daždi priletel na holubník, nechcel za nič vliezť dnu a 40 minút som ho naháňal po streche, až som ho nakoniec chytil na pristávacej doske. Tiež jeho deti 95-3221 - otec olympionika 00-0314 a jeho hniezdna sestra 95-3220 boli veľmi dobrými pretekármi i chovnými holubmi. V r. 1994 sme priviezli aj dva holuby od Elmara Mullera, z ktorých najmä "1087" v kombinácii Meierovou "290" znamenali v našom chove naozaj veľa. Z tejto páry sme odchovali iba 3 mladé (potom som z nevedomosti o aký poklad vlastne ide holuba priúčal, čo sa samozrejme nepodarilo a nenávratne odletel), dva z nich však boli skutočné esá. Syn 95-0130 nalietal cez 13000 km a zaletel veľa špičkových cien, ešte ako 7 ročný letel 2x 4. cenu v OZ. Dcéra 95-3207 je dodnes malou legendou, keď nalietala v cenách cez 15000 km, zaletela niekoľko špičkových cien, vyhrala niekoľko regionálnych výstav a 7x !!! reprezentovala OZ Bardejov na celoštátnej výstave v kategórii štandard. Iba zákulisnými ťahmi jej bola odbratá možnosť zúčastniť sa olympiády v Cape Town, pre ktorú bola napokon iba náhradníčkou. V tomto období otec priviezol aj niekoľko holubov od popredného pražškého chovateľa Arnošta Bartejsa, ktorých odchovy sa u nás čiastočne uplatnili najmä na dlhých tratiach, ale keďže pravdepodobne potrebovali iný systém vedenia chovu a nevyrovnali sa iným líniam na našom holubníku, boli postupne z chovu vyradené.

    V rokoch 1997-2000 prišli na náš holubník holuby Braakhuis-v.d.Wegen-Delbar, Aarden-Stichelbaut (vnučka najlepšieho holuba ČSR v r. 1985 a 86 a zároveň vnučka "256", ktorá získala v r. 1988 3x 1. cenu v OS na tratiach 580, 870 a 1090 km), Janssen (línia páry č. 1) a Meulemans (línia "Kadet" a "Piet") z Olympie Mácha (niektoré sú v chove dodnes) a tiež holuby Houben-Dedeyne (línia "Jonge Artiest"), Delbar-v.d.Wegen (vnuk "Noir Ecaille" - víťaz Marathon National), v.d.Wegen (vnuk "de Marathon", vnučka "Benjamin", vnučka "Kleine Parel") a Meulemans (línia "Piet") zo stanice Bohemia Jiřího Dubského. Tieto roky však boli aj obdobím mierneho ústupu z pozícií, pretože som pracoval na stavbe rodinného domu a nového holubníka. Keďže otec bol pracovne vzdialený, na holuby nezostávalo veľa času.

    V prvom roku nového tisícročia som na nový, v tom čase ešte nedokončený holubník umiestnil prvé mladé. Napriek tomu, že sa na holubníku tvrdo pracovalo a holuby boli rušené, bol to veľmi vydarený ročník. A nielen preto, že sa nám v decembri narodil syn Richard. Veď z r. 2001 pochádzali holuby, ktoré boli dlhé roky oporami nášho tímu. A nielen tie, ktoré boli umiestnené na novom holubníku. Úspešní boli najmä synovia páry "100" + "2357" - 01-4418 (viac rokov stabilný pretekár), 01-4448 (v jednom rok z 14 nasadení získal 13 cien, z toho 5x do 1%, 3x do 2%, 3x do 4%...), ale najmä 01-4478, lietajúci na otcovom starom holubníku, ktorý získal mnoho špičkových cien a 3x 1. cenu. Ďalšími oporami boli holuby Meulemans, bratia 01-4421 (veľa špičkových cien, o. i. 2./4789 ks z 3 OZ, neskôr chovný) a 01-4422 (v jednom roku z 14 nasadení získal 13 cien), ale aj holubica 01-4413. Medzi najlepšie holuby východného slovenska na dlhých tratiach patrili bratia odchovaní po holuboch v.d.Wegen J. Dubského 01-4441 (za 2 roky 7 umiestnení na tratiach 600-1060 km), a najmä dnes už chovný 01-0254, ktorý za 3 roky umiestnil 12 dlhých tratí na vzdialenosti 600-1060 km. Bol najvýkonnejším holubom východného Slovenska, keď za 2 roky v % nalietal 9933 km a celkovo za 2 roky umiestnil 17 tratí, z toho bol 10x nasadený na dlhé trate a všetkých 10 tratí letel v %. V roku 2003 boli vychované ďalšie dva výborné holuby a to 03-0044 (syn Klementovho "796", dnes chovný), ktorý v poslednom roku svojej pretekárskej kariéry letel 1., 4., 15., 18...cenu v OZ) a najmä dnes už ikona nášho holubníka 00-0314 (ako neskoré mláďa bol zakrúžkovaný starým krúžkom), ktorý letel viacero špičkových cien, o. i. 1./4789 ks z 3 OZ, umiestnil sa na 2., 3. a 7. mieste na celoštátnych výstavách v kategórii štandard, na 11. mieste na olympiáde Dortmund a 7. mieste na stredoeurópskej výstave v Sosnovci tiež v kategórii štandard. Tieto dva holuby boli na dlhšie obdobie poslednými výraznejšími postavami pretekajúcimi v našich farbách.

   Súčasnosť

    Nový drevený holubník má pôdorys L a je v ňom 5 oddelení po 8 budníkov, kde sedia vdovce (nie všetky sú obsadené), jedno oddelenie pre samice a 2 voliéry. V r. 2007 a 2008 som k nemu pribudoval oddelenie mladých s 50 miestami a jedno rezervné oddelenie s 25 sedačkami, ktoré môže slúžiť ako karanténa. Podlahy, budníky a sedačky sú vybavené roštami, čo zaručuje väčšiu hygienu chovu. Súčasťou je prípravovňa na krmivo, ktorá slúži aj ako sklad materiálu.

    

    V r. 2005 sme s otcom a ing. Šebestom absolvovali poslednú spoločnú cestu západnou Európou a doniesli niekoľko veľmi hodnotných holubov. Napr. plavú janssenskú holubicu od Marcela Sangersa (vnučka "Super 24", "Xantia" a "Mealy 715"), syna superchovnej páry Fransa van Nistelrooya "Alber" + "de 6000", brata "Simon" - 1. provincionálneho a 2. národného esa Belgicka na dlhých tratiach od Jos Deno a vnučku "de 55" - 1. eso mladých Union Antwerp od Andree Bellensa. Tiež sme priviezli 2 páry od Heinza Meiera. Jeden z týchto holubov, ktorý sa neskôr ukázal ako veľmi dobrý chovný, je dokonca vnukom najznámejšej chovnej páry Karla Schellensa "Argenton" a "Bibberke". Ďalšia holubica je zasa pravnučkou "Poota"

    Ja som v jeseni 2005 "na staré kolená" začal študovať kynológiu na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach a tak boli holuby opäť na vedľajšej koľaji. V auguste 2006 sa nám narodila dcéra Laura a to boli ďalšie starosti (príjemné) navyše. Školské roky postupne ubiehali, a ja som sa pomaly rozmýšľal nad tým, ako ešte posilniť káder. Tak som narazil na ing. Zdeňka Horáka, cez ktorého som do nášho chovu doviezol vnuka National I., vnučku "de Fenomenale", obidva orig. Herbots. a nakrevneného holuba na líniu "Rambo" od Dirka van Dycka. Ďalej som zakúpil dve dcéry jeho výbornej chovnej holubice "515" a dcéru jeho olympionika "222". Dostal som aj výborného pretekára "219", ktorý sa veľmi dobre uplatňuje v chove. Tiež som zakúpil niekoľko holubov vychádzajúcich z holubov Herbots zo stanice Ecoteam Matuška (vnučka "Olympic Hope" a "Brad Pitt", vnuka "Double Victory" a "Olympic Hope") a holubov Koopman (pravnučka "Annelies" a "Mighty Man"). Perlou v našom chove je holub od Marcela Sangersa, 100% Koopman, vnuk "Kleine Dirk", "Amore" a "Black Power", ktorého potomstvo sa veľmi dobre prezentovalo v r. 2009 a 2010. Medzitým som v r. 2008 úspešne ukončil štúdium v Košiciach a začal štúdium II. stupňa vysokej školy v odbore Aplikovaná zoológia a poľovníctvo na Technickej univerzite vo Zvolene. Poslednými posilami v našom chove boli holuby od ing. Horáka - vnuk "Lucky Number" a neter "Olympic 222" x línia "Zitter" a holub od P. & P. Philippensa - polobrat "Ben" 9x 1. cena a olympionik Cape Town v kat. A, ktorý je súčasne vnukom "Tramontane" - 1. Eso BDS 1998, 1. Eso Fond BM 1996-97-98 a olympionik Blackpool v kat. C.

    V r. 2010 som úspešne ukončil vysokoškolské štúdium, a aby som nemal príliš veľa voľného času, začal som budovať nové chovné oddelenie. Tiež sa nám koncom roka 2010 podarilo dokončiť prestavbu a modernizáciu otcovho holubníka, kde sedia vdovce. V zime na prelome rokov 2010-2011 sme dokončili chovné oddelenie, kde sedia páry v samostatných boxoch. Jeho realizáciu som plánoval už dlhšie, pretože som chcel mať istotu, že odchovy pochádzajú po zostavených chovných pároch. V sezóne 2011 už chovné holuby odchovávali v tomto oddelení.

   

   Rok 2011 bol po predchádzajúcich rokoch útlmu pomerne úspešný. Podarilo sa nám získať 3. miesto v OZ Bardejov v pretekoch starých holubov, na regionálnej výstave KDTVR naše holuby vyhrali 2 kategórie (09-327 kat. H, 09-322 kat. výkon Ha/rok), holubica 09-224 obsadila v kat. výkon Ha/rok 2. miesto a holub 09-317 v kat. B 3. miesto. Holub 09-327 sa na celoštátnej výstave v kat. H umiestnil na 3. mieste a postúpil na stredoeurópsku výstavu do Budapešte, holubica 09-322 bola na celoštátnej výstave 6. vo svojej kategórii. V individuálnych pretekoch sa darilo najmä holubovi 09-327, ktorý získal v tomto roku 2x 1. cenu a 1x 2. cenu. Holub 09-317 vyhral posledný spoločný pretek v rámci veľkého regiónu KDTVR (8 oblastných združení) z Českej Třebovej (382 km), keď porazil 5988 holubov. Holub 08-518 získal v rámci KDTVR východ 3. cenu z Veľkej ceny Slovenska Gotha (802 km). Nasledujúce roky boli úspešné, v rámci OZ i regiónu sa nám vo všetkých kategóriách podarilo držať v TOP 10. V roku 2014 po ukončení sezóny starých holubov ostalo oddelenie pretekárov na novom drevenom holubníku prázdne. Takmer všetci pretekári s výnimkou holubice 08-580 a holubov 09-338, 09-373, 11-772, išli k novým majiteľom. Štvorica vybraných holubov bola zaradená do chovu. Holuby 338 a 373 posilnili jadro chovu dlhotraťovej tmavokapratej línie a dvojica 772 a 580 utvorila výbornú chovnú páru. Nasledujúce roky boli zamerané skôr na rozvoj maratónskej línie. Od sezóny 2016 súťažíme v rámci OZ Michalovce, kde je doletové pásmo veľmi hlboké a dolety často ovplyvňuje vietor. Napriek tomu sa nám s mladým kádrom podarilo získať niekoľko prvých cien a do holubárskeho diania sa viac zapojil aj Richard jun. V r. 2017 s ročnými a niekoľkými dvojročnými holubami vylietal 3. majstra Slovenska mladých chovateľov. V r. 2018 to bolo už 2. miesto v Majstrovstve Slovenska mladých chovateľov a v r. 2019 sa stal Majstrom Slovenska chovateľov do 18 rokov. Individuálny úspech v tomto roku dosiahol aj holub 16-458, ktorý okrem iného získal 3x 1. cenu v OZ a v kategórii World Best Pigeon - All round bol najlepším holubom Slovenska a celkovo druhý na svete.     

  

 

Richard Baško