Richard jun. majstrom Slovenska mladých chovateľov

Na CV v Trenčíne 11.1.2020 bol Richard jun. ocenený za zisk Majstra Slovenska mladých chovateľov.

Foto z odovzávania ocenení

 

 

Foto pri kolekcii Majstra Slovenska do 18 rokov